Покана за пресконференция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 18.01.2017 г. СД „Начеви – 90-С-ИЕ“ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Повишаване иновационната дейност на СД “Начеви-90-С-ИЕ”, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство и пазарна реализация на полезен модел – “умен диван”“, по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
С цел информиране на обществеността за целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта на 17.02.2017 г. в 10.00 часа ще се проведе пресконференция на територията на гр. Сливен, ул. „Асеновско дефиле“ – производствена база.

Каним заинтересованите страни да вземат участие.
Предварителна регистрация на участниците на тел: 044/623924 или e-mail: nachevi@nachevi.com до 17.00 часа на 16.02.2017 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

С уважение
СД „Начеви – 90-С-ИЕ“