Иновативен нов продукт – „умен диван“

На 18.01.2017 г. СД „Начеви – 90 С-ИЕ“ подписа договор BG16RFOP002-1.001-0061-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проектa: „Повишаване иновационната дейност на СД “Начеви-90- С-ИЕ”, в областта на мехатрониката, чрез внедряване в серийно производство и пазарна реализация на полезен модел – “умен диван”.
Проектът предвижда закупуване на машини, оборудване и разработване на специализиран софтуер, необходими за внедряване в производство и пазарна реализация на високотехнологичен продукт – “умен диван” и е на обща стойност 1 663 510.24 лв, 40% от които са собствено финансиране на дружеството, а останалата част е безвъзмездна финансова помощ.
Благодарение на проекта, СД „Начеви – 90 С-ИЕ“ ще предложи на потребителите иновативен нов продукт – „умен диван“. В умния диван се съчетават лукса на почивката с високите технологии, осигуряващи иновативни функции като подгряване в студените дни и охлаждане в топлите, релакс механизъм, вграден субуфер и разстягащ се механизъм задвижвани от електродвигател. Всички механизми се управляват от таблет, съобразно зададените температурни и звукови режими. Същевременно има възможност за управление на целия дом от една мултимедийната станция. Интелигентния уред е снабден с контролно средство(таблет) със специално разработен софтуер за управлението на всички модули.
Проектът ще се реализира в продължение на 12 месеца. Очаква се новият продукт да бъде в продажба в средата на 2018 г.
Повече информация можете да намерите тук: INFO NACHEVI-90-S-IE_ BG16RFOP002-1.001-0061-C01