Новини

Покана за пресконференция

С цел информиране на обществеността за целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта…