Новини

Покана за пресконференция

На 18.01.2017 г. СД „Начеви – 90-С-ИЕ“ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет…

Покана за пресконференция

С цел информиране на обществеността за целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта…